Your cart is empty

Men's T shirt "Kosmopolita"

€12.75 EUR
Sve prikazane cene uključuju PDV. Plaćanje u dinarima po srednjem kursu.

Customize order

Kosmopolitan

U duhu naših prostora i onoga što su nas u školama učili inspirisani Balkanom stvorena je ilustarcija Kosmopolita. Štampana na pamučnim majicama Kerefeke.

Kosmopolitizam (od grčkog: kosmos = svet i polites = građanin) je ideja po kojoj humani i prosvećeni ljudi uspostavljaju odnose bez obzira na nacionalne, verske i državne granice i unapređuju opšteljudske odnose; zagovaranje zajedništva, sloge ljudi i naroda celoga sveta kao nadvladavanje nacionalnih, međunacionalnih i drugih podela. To je stav po kojemu su svi ljudi pre svega „građani sveta“, a ne pripadnici različitih kolektiva poput lokalnih, regionalnih, nacionalnih i drugih zajednica. Pristalica kosmopolitizma se naziva kosmopolita.

Ne zaboravite odakle potičemo! 

*Pošiljka se šalje u 3*5 radnih dana od momenta poručivanja.

 

RECENTLY VIEWED