Dizajn i Štampa

Sito štampa –
naš način izražavanja

Kerefeke studio za dizajn i štampu ima dugogodišnje iskustvo, a početak se vezuje za 1969. godinu. Od prvobitnog naziva Art Design sa sedištem u Prištini, preko UNDERGROUNDAtelje 2000.godine do konačnog naziva od 2016.g KEREFEKEstudio za dizajn i štampu.

 

Miki Zajmi kao njen osnivač, pokrenuo je ovaj zanimljiv porodični biznis iz strasti ka štampi i istraživanju novih grafičkih disciplina još na magistarskim studijama krajem 60tih. U početku se štampala isključivo serigrafija velikog formata, zatim se prešlo na štampu majica sa aplikacijama Bitlsa, Stonsa, Če Gevare.. Miki Zajmi spada u pionire sitoštampe na prostoima bivše Jugoslavije. Iz njegovog ateljea je izašlo mnoštvo ljudi koji su imali zanat u rukama i od kog danas lepo žive.

Danas je ovo porodični biznis koji se nalazi u Beogradu. Može ponuditi sito štampu na tekstilu, keramici, staklu, papiru..

Mi pravimo majice

Ono što nas izdvaja od drugih jeste veliko iskustvo, kao i ljubav prema štampi. Bitna činjenica je da mi pravimo svoje majice na kojima štampamo, što upravo znači da nisu kineskog porekla već domaćeg i možemo ponosno da kažemo proizvedeno u Srbji. Podržite domaću prizvodnju i porodičnu manufakturu. Stručnjaci kažu da je ona stub srpske ekonomije.

Štampa na majicama

Štampa na šoljama

Štampa reklamnih promo materijala

Dizajn

Korporativni pokloni