Štampa na šoljama

Štampa na šoljama

Štampa na keramici i staklu

Takođe radimo štampu na šoljama koja se prenosi putem sito štampe.
Minimalne količine za štampu na šoljama  je od 50kom pa naviše.

Možemo raditit direktnu sito štampu zahvaljujući našoj poluautomatskoj mašini za štampu na okruglim predmetima. Ovakva vrsta štampe se odnosi isklučivo na tiraže preko 100 kom i kada je aplikacija u geometrisjkoj formi / ne sa rasterima.

Takođe možemo vršitit brendiranje na pepeljarama, kriglama koje su od stakla ili keramike. Brendiranje na staklu je 15% skuplje.
U zavisnosti od površine štampe i količine boja zavisi i cena i štampa na šoljama..

  VELIČINA ŠTAMPE / Količina BOJA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
  Štampa sa jedne strane do 8 x 8cm11,31,41.51,6
  Štampa oko cele šolje  20 x 8cm 1,3 1,41,51.61.7
 Sublimaciona štampaTiraž od 1 kom/ 6 po komTiraž od 10 kom/ 5.8 po komTiraž od 50 kom/ 5.5 po komTiraž od 100 kom/
5.2 po kom
Cart